សូមមើលអ្នកនៅលើឆ្នាំ 2017 Chinaplas នៅ Guangzhou

អតិថិជនជាទីគោរព,

Kingswel ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកការចូលរួមក្នុងថ្ងៃទី 31 នៅឆ្នាំ 2017 ក្នុងពិព័រណ៍ Chinaplas គឺពីថ្ងៃទី 16 Guangzhou.The ដល់ថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា។ ចំនួនស្តង់របស់យើងគឺ S01, សាល 11,1 ។ 

សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់សម្រាប់ការគាំទ្រនិងការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ Kingswel ហើយយើងមិនអាចរង់ចាំមើលអ្នកនៅលើ Chinaplas ។

ទាក់ទងល្អបំផុត,

លោក Eric Xu


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-26-2017 មេសា
កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!