ඔබ සන්තකයට ගන්නා 2017 Chinaplas දකින

හිතවත් පාරිභෝගික,

Kingswel Guangzhou.The සාධාරණ දී 31th Chinaplas 2017 දී සහභාගි වීම සඳහා සූදානම් 16 සිට මැයි 19 දක්වා වේ. අපේ ප්රදර්ශන කුටිය අංකය S01, හෝල් 11.1 වේ. 

Kingswel සඳහා සහාය සහ අවධානය සඳහා ඔබ සැමට ස්තූතියි අපි Chinaplas ඔබ වෙනුවෙන් බලා සිටිය නොහැක.

සුභ පතමින්,

එරික් සූ


පශ්චාත් කාලය: අප්රේල්-26-2017
නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!