గ్వంగ్స్యూ లో 2017 Chinaplas మీరు చూడండి

ప్రియమైన వినియోగదారుడా,

Kingswel 16 నుండి మే 19 వ ఉంది Guangzhou.The ఫెయిర్ లో 31th Chinaplas 2017 లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మా బూత్ సంఖ్య S01, హాల్ 11.1 ఉంది. 

Kingswel కోసం మద్దతు మరియు శ్రద్ధ కోసం మీరు అన్ని ధన్యవాదాలు మరియు మేము Chinaplas మీరు చూడడానికి వేచి కాదు.

భవదీయులు,

ఎరిక్ జు


పోస్ట్ చేసిన సమయం: Apr-26-2017
WhatsApp ఆన్లైన్ చాట్!